Hide this notice

Internet Explorer 6

Ivm de toegankelijkheid voor elke bezoeker www.drempelvrij.nl is Almere.nl niet optimaal te bekijken via Internet Explorer 6.0. Voor een betere weergave van deze site adviseren wij u een recente browser te gebruiken.

Gemeenteblad - Gemeenteblad

RSS gemeente almere

Gemeenteblad nummer 46, 7 april 2014

07-04-2014
- Besluit geheel intrekken omgevingsvergunning
Lees meer


Gemeenteblad nummer 45, 4 april 2014

04-04-2014
- Evenementen
- Openbare bekendmaking regels uitstallingen, terrassen en standplaatsen Almere Buiten
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 44, 1 april 2014

01-04-2014
- Mandaatbesluit stadsbeheer
Lees meer


Gemeenteblad nummer 43, 31 maart 2014

31-03-2014
- Openbare kennisgeving 'stemmen bij volmacht'
- Openbare kennisgeving 'stemmen in een stembureau naar keuze'
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 42, 28 maart 2014

28-03-2014
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 41, 27 maart 2014

27-03-2014
- Openbare kennisgeving 'schrappen politieke partijen'
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 40, 25 maart 2014

25-03-2014
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 39, 21 maart 2014

21-03-2014
- Openbare bekendmaking van de naamgevingsbesluiten
- Vastgesteld bestemmingsplan Almere Hout Noord
Lees meer


Gemeenteblad nummer 38, 18 maart 2014

18-03-2014
- Herzien besluit intrekken archeologievergunning
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 37, 13 maart 2014

13-03-2014
- Nieuwe Detailhandelsvisie Almere 2014
- Evenementen
- Ontheffing geluidshinder
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 36, 12 maart 2014

12-03-2014
- Besluit geheel intrekken omgevingsvergunning
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 35, 7 maart 2014

07-03-2014
- Eerste wijziging legesverordening Almere 2014
Lees meer


Gemeenteblad nummer 34, 6 maart 2014

06-03-2014
- Gedoogbesluit
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 33, 1 maart 2014

01-03-2014
- Besluit verlenen maatwerkvoorschriften
Lees meer


Gemeenteblad nummer 32, 28 februari 2014

28-02-2014
- Vastgesteld bestemmingsplan
Lees meer


Gemeenteblad nummer 31, 27 februari 2014

27-02-2014
- Verlenging tijdelijk cameratoezicht omgeving Wierwinde
- Verlenging tijdelijk cameratoezicht Haarlemplein e.o. en Raaltepad e.o
Lees meer


Gemeenteblad nummer 30, 25 februari 2014

25-02-2014
- Openbare kennisgeving afwijkende openingstijden stembureaus
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
- Besluit geheel intrekken omgevingsvergunningen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 29, 22 februari 2014

22-02-2014
- Ontwerp omgevingsvergunning
Lees meer


Gemeenteblad nummer 28, 21 februari 2014

21-02-2014
- Meldingen activiteitenbesluiten
- Vastgesteld bestemmingsplan
- Ontwerp bestemmingsplan 'Indische buurt', Almere Buiten
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 27, 20 februari 2014

20-02-2014
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 26, 19 februari 2014

19-02-2014
-Bekendmaking aanwijzing toezichthouders Drank- en Horecawet
Lees meer


Gemeenteblad nummer 25, 18 februari 2014

18-02-2014
- Besluit geheel intrekken van de omgevingsvergunning
- Nadere regels tegemoetkoming verletkosten taalscholing pedagogisch medewerkers VVE 2014-2015
- Nadere regels subsidies VVE doet er toe...
Lees meer


Gemeenteblad nummer 24, 17 februari 2014

17-02-2014
- Invoering tijdelijk cameratoezicht omgeving Vanillestraat
Lees meer


Gemeenteblad nummer 23, 14 februari 2014

14-02-2014
- Vastgesteld bestemmingsplan Noorderplassen Oost en West, Almere Stad

- Vastgesteld bestemmingsplan Sportpark Buitenhout, Almere Buiten
Lees meer


Gemeenteblad nummer 22, 13 februari 2014

13-02-2014
- Meldingen activiteitenbesluiten
- Besluit akkoordverklaring uitgangspuntendocument
- Locatie Poortdreef ten noorden van de A6
- Collecte
Lees meer


Gemeenteblad nummer 21, 12 februari 2014

12-02-2014
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 20, 12 februari 2014

12-02-2014
- Verkiezing van de leden van de gemeenteraad
Lees meer


Gemeenteblad nummer 19, 11 februari 2014

11-02-2014
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 18, 10 februari 2014

10-02-2014
- Laad en losplek Europalaan 905
Lees meer


Gemeenteblad nummer 17, 7 februari 2014

07-02-2014
- Bestuurlijke lus bestemmingsplan De Laren, Almere Haven
Lees meer


Gemeenteblad nummer 16, 7 februari 2014

07-02-2014
- Openbare bekendmaking van de naamgevingsbesluiten
Lees meer


Gemeenteblad nummer 15, 6 februari 2014

06-02-2014
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 14, 6 februari 2014

06-02-2014
- Ontwerpbesluit 'Vaststelling hogere grenswaarden'
Lees meer


Gemeenteblad nummer 13, 4 februari 2014

04-02-2014
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 12, 28 januari 2014

28-01-2014
- Verordening Starterslening
Lees meer


Gemeenteblad nummer 11, 27 januari 2014

27-01-2014
- Stemmen bij volmacht
- Vertrokken onbekend waarheen
- Aanwijzen oplaadpunt elektrische auto's
- Verkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen
- Gemeenschappelijke regeling...
Lees meer


Gemeenteblad nummer 10, 24 januari 2014

24-01-2014
- Vastgesteld bestemmingsplan ´Markerkant 2009´, Almere Stad

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 9, 23 januari 2014

23-01-2014
- Evenementen en Intrekking Archeologievergunning
Lees meer


Gemeenteblad nummer 8, 22 januari 2014

22-01-2014
- Intrekken archeologievergunning 2009
Lees meer


Gemeenteblad nummer 7, 20 januari 2014

20-01-2014
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 6, 16 januari 2014

16-01-2014
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 5, 16 januari 2014

16-01-2014
- Intrekken omgevingsvergunning

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 4, 13 januari 2014

13-01-2014
- Inzagelegging kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 3, 11 januari 2014

11-01-2014
- Meldingen activiteitenbesluiten
- Verkeersbesluiten
Lees meer


Gemeenteblad nummer 2, 9 januari 2014

09-01-2014
- APV Drank- en Horecawet en Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 109, 23 december 2013

23-12-2013
- Vertrokken met onbekende bestemming
- Verlenging cameratoezicht omgeving Raaltepad
Lees meer


Gemeenteblad nummer 108, 19 december 2013

19-12-2013
- Subsidieplafond 2014
- Evenementen
- Rectificatie publicatie Juan Grisstraat
Lees meer


Gemeenteblad nummer 107, 17 december 2013

17-12-2013
- Vertrokken met onbekende bestemming
- Mandaatbesluiten
- Belastingverordeningen Almere 2014
- Aanwijzingsbesluit Ondergronds inzameldepot
- Evenement Havenkom
Lees meer


Gemeenteblad nummer 106, 14 december 2013

14-12-2013
- Ontwerp bestemmingsplan De Realiteit, Almere Stad
- Juan Grisstraat 44: Voornemen vrijstelling artikel 15 wet Ruimtelijke Ordening
- Enrico Fermisstraat 30 en 32, bouwen restaurant en...
Lees meer


Gemeenteblad nummer 105, 10 december 2013

10-12-2013
- Kennisgeving kandidaatstelling gemeenteraadsleden
- Brandbeveiligingsverordening Almere 2013
- Openbare bekendmaking wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2011 gemeente...
Lees meer


Gemeenteblad nummer 104, 6 december 2013

06-12-2013
- Ontwerp bestemmingsplan Villapark Overgooi, Almere Haven
Lees meer


Gemeenteblad nummer 103, 5 december 2013

05-12-2013
- Milieumelding
Lees meer


Gemeenteblad nummer 102, 5 december 2013

05-12-2013
- Evenementen

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 101, 28 november 2013

28-11-2013
- Wijziging ondermandaatbesluit Stadsbeheer

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 99, 26 november 2013

27-11-2013
Ontheffing geluidhinder Carel Willinklaan
Lees meer


Gemeenteblad nummer 100, 26 november 2013

26-11-2013
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 98, 22 november 2013

22-11-2013
- Verkeersbesluit Taxiplein

- Verkeersbesluit Grootzeil

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 97, 22 november 2013

22-11-2013
- Nota Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Almere Poort Buitendijks
Lees meer


Gemeenteblad nummer 96, 21 november 2013

21-11-2013
- Basistarieven Huishoudelijke hulp
Lees meer


Gemeenteblad nummer 95, 20 november 2013

20-11-2013
- Ondermandaatbesluit
Lees meer


Gemeenteblad nummer 94, 20 november 2013

20-11-2013
- Mandaat en machtingenbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Lees meer


Gemeenteblad nummer 93, 14 november 2013

14-11-2013
- Evenementen

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 92, 14 november 2013

14-11-2013
- Verkeersbesluit oplaadpunten
Lees meer


Gemeenteblad nummer 91, 14 november 2013

14-11-2013
- Instellen cameratoezicht Haarlemplein en omgeving

- Verordering

- Reglement
Lees meer


Gemeenteblad nummer 90, 13 november 2013

13-11-2013
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 89, 11 november 2013

11-11-2013
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 88, 6 november 2013

06-11-2013
- Cameratoezicht Wierwinde

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 87, 31 oktober 2013

31-10-2013
- Evenementen

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 86, 30 oktober 2013

30-10-2013
- Besluit tot het geheel intrekken van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een politiebureau op het perceel 3N1 Indische buurt

- Besluit tot het geheel intrekken van de...
Lees meer


Gemeenteblad nummer. 85, 28 oktober 2013

28-10-2013
Legesverordening 2013 aangepast
Lees meer


Gemeenteblad nummer 84, 26 oktober 2013

26-10-2013
- Ontwerp-omgevingsvergunning
Lees meer


Gemeenteblad nummer 83, 25 oktober 2013

25-10-2013
- Vastgesteld bestemmingsplan Aanpassingen Kromslootpark, Almere Haven

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 82, 24 oktober 2013

24-10-2013
- Meldingen, aanvragen en/of besluiten: Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 81, 18 oktober 2013

18-10-2013
- Actualisering Ondermandaatbesluit

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 80, 17 oktober 2013

17-10-2013
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 79, 17 oktober 2013

17-10-2013
- Tijdelijke verkeersmaatregelen Zilverstrand
Lees meer


Gemeenteblad nummer 78, 17 oktober 2013

17-10-2013
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 77, 12 oktober 2013

12-10-2013
- Bekendmaking ontwerpbesluit OID Monacostraat 103

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 76, 10 oktober 2013

10-10-2013
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 75, 8 oktober 2013

08-10-2013
- Instellen parkeerverbod P.J.H. Cuyperstraat ? C. Outshoornstraat
Lees meer


Gemeenteblad nummer 74, 8 oktober 2013

08-10-2013
- Verlenging cameratoezicht omgeving Raaltepad
Lees meer


Gemeenteblad nummer 73, 4 oktober 2013

04-10-2013
- Coördinatiebesluit, ontwerp bestemmingsplan en verkeersbesluit

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 72, 3 oktober 2013

03-10-2013
- Evenementen / Standplaatsen (wijziging / intrekking)
Lees meer


Gemeenteblad nummer 71, 1 oktober 2013

01-10-2013
- Besluit geheel intrekken omgevingsvergunning
Lees meer


Gemeenteblad nummer 70, 24 september 2013

24-09-2013
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 69, 20 september 2013

20-09-2013
- Ontwerp bestemmingsplan Centrum Almere Stad

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 68, 19 september 2013

19-09-2013
- Evenementen
Lees meer


Gemeenteblad nummer 67, 18 september 2013

18-09-2013
- Invoering cameratoezicht omgeving Vanillestraat
Lees meer


Gemeenteblad nummer 66, 17 september 2013

17-09-2013
- Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats 2013
Lees meer


Gemeenteblad nummer 65, 13 september 2013

13-09-2013
- Vastgestelde beheersverordening Flevolijn (Tracébesluit)
Lees meer


Gemeenteblad nummer 64, 7 september 2013

07-09-2013
- Wijziging afvalinzameling Hermesstraat

- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 63, 5 september 2013

05-09-2013
- verkeersbesluiten
Lees meer


Gemeenteblad nummer 62, 4 september 2013

04-09-2013
- Nadere regels sportsubsidies 2014
Lees meer


Gemeenteblad nummer 61, 3 september 2013

03-09-2013
- Subsidie preventiemaatregel woninginbraak Almere
- Wijzigingsverordening geldelijke voorzieningen commissieleden
- Verzamelverordening sociale zaken 2013
- Uitoefening van bevoegdheden...
Lees meer


Gemeenteblad nummer 60, 30 augustus 2013

30-08-2013
- Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
- Evenementen / Standplaatsen
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 59, 20 augustus 2013

20-08-2013
- Besluit geheel intrekken omgevingsvergunning
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 58, 16 augustus 2013

15-08-2013
- Weguitbreiding rijksweg A6, traject Hollandsebrug-Havendreef
Lees meer


Gemeenteblad nummer 57, 13 augustus 2013

13-08-2013
- Verordening woonlastenfonds 2013
- Vertrokken met onbekende bestemming
- Ondermandaatsbesluit directeur Publiekszaken
Lees meer


Gemeenteblad nummer 55, 2 augustus 2013

01-08-2013
- Vertrokken met onbekende bestemming
Lees meer


Gemeenteblad nummer 54, 25 juli 2013

24-07-2013
- Besluit omgevingsvergunning voor de vestiging van de Christelijke Agrarische Hogeschool
- Besluit omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne op het bedrijventerrein...
Lees meer

Abonneer u op de bekendmakingen